AVÍS LEGAL DE CAL QUELA SL (Hotel Bellavista)


I. PROPIETAT DE LA PÀGINA I CONTINGUT


Vostè està visitant www.bellavistabellver.cat, titularitat de Cal Quela SL, amb domicili social a Bellver de Cerdanya (Lleida), a la Crta. De Puigcerdà 43-45, amb N.I.F. B25720111, inscrit en el Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1255 foli 201, fulla L-24975, inscripció primera. Per tal de contactar amb nosaltres pot adreçar-se a la següent direcció de correu electrònic hotel@bellavistabellver.cat, així com al telèfon 0034973510000 o bé en el núm. de fax 0034973510418.

En aquest Web podrà trobar fotografies de l’Hotel Bellavista així com notícies relacionades amb el mateix, i informació sobre el seus restaurants, salons, ofertes d’allotjament i altres serveis de l’Hotel. Així mateix, a través d’aquest Web vostè podrà sol·licitar reserves al nostre establiment completant i enviant-nos un formulari a través d’un motor de reserves gestionat per ICNEA (cónfer www.icnea.es).


II. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització del present Web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. En el suposat de realitzar alguna contractació electrònica a través del present Web, Cal Quela SL es compromet a facilitar-li la informació necessària d’acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Concretament, vostè tindrà a la seva disposició les Condicions Generals de Contractació per a la seva lectura i acceptació abans de realitzar qualsevol contractació electrònica amb l’empresa titular de l’establiment. Així mateix, en el suposat d’acceptar les citades Condicions Generals de Contractació, s’entendrà que vostè entén i accepta el contingut de les mateixes.

Cal Quela SL s’exonera de tota responsabilitat per qualsevol desactualització que pogués produir-se en relació amb les dades que apareixen al Web, especialment quant a places disponibles i preus dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix Cal Quela SL no es fa responsable de la transmissió de qualsevol virus o perjudici en el seu equip que pugui produir-se degut a l’accés a la present Web o qualsevol dels seus derivats.

Cal Quela SL no tindrà responsabilitat alguna pels continguts d’altres Webs que no siguin de la seva titularitat a les que es pugui accedir a través d’un enllaç des de www.bellavistabellver.cat, al no tenir la possibilitat de supervisar la legalitat dels continguts de les mateixes.

L’usuari serà l’únic responsable de l’ús que realitzi, per tant, dels serveis, continguts, enllaços i/o hipertext inclosos en el present Web. El propietari no es fa responsable de l’ús il·legítim de terceres persones que puguin fer del mencionat material.

Ni el propietari d’aquest Web ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’aquest Web seran responsables de danys, perjudicis, costos, pèrdues o responsabilitats directes ni imprevistos indirectes o punitius que puguin produir-se per l’accés o ús d’aquest Web o derivats del mateix.


III. PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes al Web www.bellavistabellver.cat corresponen en exclusiva a Cal Quela SL a no ser que en les mateixes s’indiqui altra titularitat. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Cal Quela SL o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquest Web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’alguna altra índole. Cal Quela SL no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions dels mencionats drets que pugui cometre com a usuari.

IV. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable a les presents Condicions Generals serà la Llei Espanyola. Així mateix, per a qualsevol divergència sorgida entre ambdues parts es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida amb renúncia al seu propi fur si aquest fos un altre.

V. POLÍTICA DE COOKIES I LLEI LSSI-CE APLICADA

Cal Quela SL podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també denominats cookies, de diferents tipus en el seu ordinador amb la finalitat de conèixer informació dels visitants al seu Web, en cap cas aquestes dades es tractaran de dades personals. Podria ser que el seu navegador, en alguna possible ocasió, generés un missatge instantani informant-li del recolzament d’aquesta tasca.

Per altra banda, si vostè no desitja instal·lar cookies i/o en el suposat que el seu navegador no li faciliti tal opció de forma automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador. Cal Quela SL i www.bellavistabellver.cat no es fan responsables de la mala gestió de cookies per part del visitant del present Web.

Per tant, de conformitat amb l’article 22-2 de la Llei 34-2002 de l’11 de juliol sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Cormerç Electrònic (LSSI-CE) vigent, i perquè així consti després de llegir la pol·lítica de cookies que figura en el punt V del present Avís Legal, Cal Quela SL compleix totes les seves obligacions d’informació sobre les cookies que utilitza i les seves finalitats.

VI. CLÀUSULA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT INFORMÀTICA I LLEI LSSI-CE APLICADA

Les dades de caràcter personal que vostè facilita a Cal Quela SL a través del Web www.bellavistabellver.cat  (i incloent-hi www.icnea.es i tots els programes derivats d’ICNEA, així com per exemple el motor de reserves que empra www.bellavistabellver.cat) es tractaran en fitxers titularitat de Cal Quela SL amb la finalitat de prestar-li el servei pel qual vostè facilita aquestes dades (p. ex. poder emetre a posteriori la seva factura, etc.).

Així mateix, en el cas que vostè ho hagi consentit expressament (si no s’hi negués es donaria per sobreentès que hi consent) en cadascun dels formularis a través dels quals ens pugui facilitar les seves dades personals (p. ex. check-in hotel), aquests podran ésser usats amb la finalitat de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis de l’establiment, tot complint amb la llei LSSI-CE 34-2002 de l’11 de juliol sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviar una carta a Cal Quela SL a nom d’Hotel Bellavista a la direcció Crta. De Puigcerdà 43-45 de Bellver de Cerdanya (25720, Lleida) o bé enviant un correu electrònic a la direcció hotel@bellavistabellver.cat. Finalment, pel que a la seguretat de les seves dades personals respecta, aquestes seran tractades amb total confidencialitat per Cal Quela SL, qui es compromet a aplicar o posseir actualment ja als seus equips i servidors on s’emmagatzemen les seves dades personals allò disposat en el Real Decret 994/1999 de l’11 de juny sobre Mesures de Seguretat en els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal (en cas específic, xifrat amb clau de seguretat bàsica).

VII. BASES I CONDICIONS DE BONS OFERTA O REGALS-PAQUET

Cal Quela SL es reserva el dret d’anul·lar qualsevol reserva (ja sigui de restaurant, hotel o altres instal·lacions de l’establiment) o bo regal o paquet descompte si es reuneix algun o més dels següents requisits: excés de l’hora d’arribada mencionada a la reserva (per llei, les 18h a la zona horària de l’establiment); no disposar del bo necessari per tal d’aplicar el descompte; no disposar del bo de l’agència per on s’hagi tramès la reserva; no disposar de la corresponent i necessària carta de regal o no presentar-la a l’arribar a l’establiment; qualsevol contratemps que pugui tenir l’establiment en el moment de fer la tramitació o de dur-la a terme.